Poesi är något jag alltid har tyckt om att läsa och även skriva. När man ser till hur det förklaras vad det så att säga är, så säger Wikipedia detta: "ett samlingsnamn för litterära texter som en kännetecknas av estetiska uttrycksmedel såsom rytm, eufoni och språklig förtätning, vilka resulterar i en särpräglad grammatik, prosodi och typografi. Poesi är avsedd att läsas tyst eller reciteras. Ursprungligen syftade ordet poesi på all fiktionslitteratur, inklusive berättande texter, men redan tidigt skedde en uppdelning i poesi och prosa."

Poesi har även andra termer så som skaldekonst, lyrik, dikt, vers och kväde. 

Jag har skapat denna blogg för att kunna skriva egen poesi, dela andra poeters texter, skriva om olika poeter samt även för att kunna ha en "egen" plats på nätet. En slags dagbok om man så vill.

Utöver poesi har jag så klart även andra intressen, så som resor, matlagning, spel, trädgårdsarbete och att vara social med vänner. 

Sida 2

Vad är en limerick?

3 Mar 2022

En limerick är en dikt men som gärna ska vara lite åt det ekivoka hållet, eller lite snuskig om man så vill. Den har en unik form också och ska bestå av 5 rader där rad 1 och rad 2 ska rimma med varandra, rad 3 och rad 4 med varandra och den femte och sista ska rimma med rad 1 och 2 igen. En av de mest kända limerickarna är:

Det bodde en kvinna i Gränna
som sin stjärtmuskel så kunde spänna
att hon i detta hål
kunde strypa en ål
och till och med vässa en penna!

Det är Hasse Alfredsson som ligger bakom denna limerick. Han har gjort ganska många och i Hasse & Tage museum i Tomelilla kan man läsa några av hans mest uppskattade små dikter. Alla som bor där, från skolbarn till elektriker i Tomelilla kan både recitera många av dem och också skriva egna. Men hur blev det så många limerickar för Hasse?

Så växte antalet snabbt

Inför revyn med namn Svea Hund bestämde sig Hasse Alfredsson för att skriva en ny limerick inför varje föreställning. Detta blev Svea Hunds limerickar (1976) och är än idag en källa till många skratt. Vi avslutar med en lite mer okänd limerick skapad av Hasse:

I en stad uti Böhmen-Mähren
i ett glädjehus avsett för hären
finns en märkvärdig tant
som är hemskt intressant
för hon har själva verket på tvären

Kan du någon limerick eller har du gjort en själv? Kommentera gärna. 

Poetry slam i Flen

18 Feb 2022

Poesi är något som gör världen vackrare och för mig är det en sak som gör det enkelt att kliva upp ur sängen varje morgon. En dikt kan ge så många känslor; den kan höja ens sinnesläge och få en att må som en drottning och den kan också få en att känna djup sorg och vilja gråta så ögonen värker. Dikten är något som är levande och en form av poesi som jag verkligen gillar är poetry slam. 

Det är en konstform där det skrivna ordet får lov att möta gestaltning. Den som läser dikten kan ta ut svängarna rejält och göra dikten levande med hjälp av hela sin kropp. Ett fantastiskt sätt att njuta av en poets ord.

Plötsligt blev det svart

En gång var jag på en poetry slam i Flen och mitt i en av de mer intensiva stroferna blev det plötsligt helt svart i rummet. Alla applåderade då vi trodde det var en del av gestaltningen men ganska snabbt förstod vi att det var strömmen som gått. 

De som höll i arrangemanget ringde snabbt en elektriker i Flen som var där efter redan en kvart. Det visade sig att det var kortslutning i en av kablarna till ljuset på scen. Så snart den var bytt kunde vi återuppta kvällen. Men det kan jag lova, dikten som lästes upp ännu en gång kommer aldrig att bli lika bra som när ljuset försvann och gav texten en helt ny innebörd!