Vad är en limerick?

En limerick är en dikt men som gärna ska vara lite åt det ekivoka hållet, eller lite snuskig om man så vill. Den har en unik form också och ska bestå av 5 rader där rad 1 och rad 2 ska rimma med varandra, rad 3 och rad 4 med varandra och den femte och sista ska rimma med rad 1 och 2 igen. En av de mest kända limerickarna är:

Det bodde en kvinna i Gränna
som sin stjärtmuskel så kunde spänna
att hon i detta hål
kunde strypa en ål
och till och med vässa en penna!

Det är Hasse Alfredsson som ligger bakom denna limerick. Han har gjort ganska många och i Hasse & Tage museum i Tomelilla kan man läsa några av hans mest uppskattade små dikter. Alla som bor där, från skolbarn till elektriker i Tomelilla kan både recitera många av dem och också skriva egna. Men hur blev det så många limerickar för Hasse?

Så växte antalet snabbt

Inför revyn med namn Svea Hund bestämde sig Hasse Alfredsson för att skriva en ny limerick inför varje föreställning. Detta blev Svea Hunds limerickar (1976) och är än idag en källa till många skratt. Vi avslutar med en lite mer okänd limerick skapad av Hasse:

I en stad uti Böhmen-Mähren
i ett glädjehus avsett för hären
finns en märkvärdig tant
som är hemskt intressant
för hon har själva verket på tvären

Kan du någon limerick eller har du gjort en själv? Kommentera gärna. 

3 Mar 2022