Smidigt använda tolktjänst

Idag är det inte ovanligt att företag har möten mellan olika länder där deltagarna talar olika språk. Då kan det vara bra att ta in en tolk eller flera, som kan tolka det som sägs på rätt språk. Det går att anlita Nordens största tolkförmedling, Språkservice för detta. Det som denna tolkförmedling kan erbjuda det är telefontolkning, videotolkning eller tolkning på plats. 

Hos Språkservice finns det utbildade och auktoriserade tolkar samt auktoriserade tolkar med specialkompetens. Det garanterar att de blir korrekta tolkningar. 

Flera bra tjänster

Hos Språkservice finns det även en annan bra tjänst och det är översättning. De kan översätta en mängd olika sorters dokument på en mängd olika språk. De erbjuder fackmannamässiga översättningar, som utförs av specialistöversättare.

Bra tolkningstjänst

Hos Språkservice så finns det idag 6000 kvalitetssäkrade tolkar och översättare i över 200 språk. Så är det så att du behöver ha en tolk, som tolkar från svenska till ett annat språk, vid ett möte eller vid annat, så kan det vara en god idé att anlita detta företag. 

Det går att få tillgång till en eller flera tolkar på lite olika sätt. Det går dels att få tolkning via telefon, så att det görs på distans. Sedan har de även så att de kan vara med på en videolänk och tolka. Sedan är det inte fel att ha en tolk på plats, särskilt om det är lite mer komplicerade uppdrag eller längre uppdrag.

18 Oct 2022