Fuktstyrd badrumsfläkt minskar risken för fuktskador

I badrummet är det lätt hänt att det blir fuktigt. Det tack vare att det är ju där vi har duschen eller badkaret. När man duschar eller badar hett så ger detta både ånga och fukt på väggar och tak. Detta kan i sin tur leda till att det blir fuktskador i hemmet. Det är bra att ha en bra badrumsfläkt i badrummet. Det bästa är att satsa på en fuktstyrd badrumsfläkt. Den slås helt enkelt på då den anser att rummet är alldeles för fuktigt. Du kan jämföra flera olika fläktar som är fuktstyrda på bästaprodukterna.com.

Installera en fuktstyrd badrumsfläkt

Du måste koppla din badrumsfläkt till en frånluftskanal för att den ska fungera. Du kan placera en fuktstyrd badrumsfläkt i en kanal med självdrag eller utan självdrag, till exempel i ett fläktrör ut genom ytterväggen.

Idag finns det badrumsfläktar med ingen eller helt automatisk styrning. Den vanligaste autostyrningen är en fuktstyrning av fläkten. Den slås på när det behövs samt slår av när det är tillräckligt torrt i badrummet. 

Ett än mer avancerat alternativ är att välja en badrumsfläkt med tidsautomatik. Då fortsätter fläkten att gå en stund till efter det att fukten återgått till en normalnivå.

Montering och underhåll

Monteringen av din badrumsfläkt bör ske av en behörig fackman. Se även till att du underhåller din fläkt med jämna mellanrum. Det genom att rensa bort det damm och de andra partiklar som gärna fastnar på  fläktens olika delar. 

En frånluftsfläkt i badrummet bör du helst placera så långt ifrån dörren som möjligt, och högt upp i rummet.

7 Nov 2022